ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bón loại phân nào?

  • A. Phân đạm
  • B. Phân lân
  • C. Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m2
  • D. Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m2 và supe lân từ 40 – 100 g/m2.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bónphân hỗn hợp vơ cơ và hữu cơ theo công thức: Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m^2 và supe lân từ 40 – 100 g/m^2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 176365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1