YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Ruột bầu thường chứa những lọa phân nào?

  • A. 80-89% đất mặt tơi xốp
  • B. 50-60% đất mặt tơi xốp
  • C. 20% phân hữu cơ ủ hoại
  • D. 5% phân supe lân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ruột bầu thường chứa: 80-89% đất mặt tơi xốp, 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2% phân supe lân

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 176367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON