ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ruột bầu thường chứa những lọa phân nào?

  • A. 80-89% đất mặt tơi xốp
  • B. 50-60% đất mặt tơi xốp
  • C. 20% phân hữu cơ ủ hoại
  • D. 5% phân supe lân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ruột bầu thường chứa: 80-89% đất mặt tơi xốp, 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2% phân supe lân

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 176367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1