YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích của tụ 

  • A. tăng 16 lần.  
  • B. tăng 4 lần.     
  • C. tăng 2 lần.    
  • D. không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

   \(W = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\) 

  ⇒ Để năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì điện tích của tụ tăng 2 lần.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON