AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích của tụ 

  • A. tăng 16 lần.  
  • B. tăng 4 lần.     
  • C. tăng 2 lần.    
  • D. không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

   \(W = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\) 

  ⇒ Để năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì điện tích của tụ tăng 2 lần.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>