YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức:

  • A. \(C = \frac{{\varepsilon \pi S}}{{4kd}}\)
  • B. \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\)
  • C. \(C = \frac{{4\varepsilon S}}{{kd}}\)
  • D. \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{2\pi kd}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức :

    \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON