YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức:

  • A. \(C = \frac{{\varepsilon \pi S}}{{4kd}}\)
  • B. \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\)
  • C. \(C = \frac{{4\varepsilon S}}{{kd}}\)
  • D. \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{2\pi kd}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện dung của tụ điện phẳng có công thức :

    \(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4k\pi d}}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON