YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện? 

  • A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.
  • B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
  • C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
  • D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất là một ví dụ về tụ điện.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF