AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là 

  • A. W = Q2/(2C).     
  • B. W = QU/2.     
  • C. W = CU2/2.     
  • D. W = C2/(2Q).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  \(W = \frac{{C{U^2}}}{2} = \frac{{QU}}{2} = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>