YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là 

  • A. W = Q2/(2C).     
  • B. W = QU/2.     
  • C. W = CU2/2.     
  • D. W = C2/(2Q).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  \(W = \frac{{C{U^2}}}{2} = \frac{{QU}}{2} = \frac{{{Q^2}}}{{2C}}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON