YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào: 

  • A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ.
  • B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.
  • C. Bản chất của hai bản tụ.
  • D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn:

  Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, khoảng cách giữa hai bản tụ và chất điện môi giữa hai bản tụ.

  ⇒ Không phụ thuộc vào bản chất của hai bản tụ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF