AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào: 

  • A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ.
  • B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.
  • C. Bản chất của hai bản tụ.
  • D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn:

  Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, khoảng cách giữa hai bản tụ và chất điện môi giữa hai bản tụ.

  ⇒ Không phụ thuộc vào bản chất của hai bản tụ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>