AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết PTHH của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

  a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) →

  b) C2H4 + H2O →

  c) CaC2 + H2O →

  d) C2H5OH + Na →

  e) CH3COOH + NaOH →

  g) (RCOO)3C3H5 + NaOH →

  Lời giải tham khảo:

  a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) → CH3Cl + HCl  ( đk: ánh sáng)

  b) C2H4 + H2O → C2H5OH   ( mt: H+)

  c) CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

  d) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

  e) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

  g) (RCOO)3C3H5 + NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 + 3H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>