ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  a) Viết công thức cấu tạo của C2H2 và C2H6.

  b) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai khí: metan (CH4) và etilen (C2H4). Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  c) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau:

  – Thí nghiệm 1: Đun nóng hỗn hợp benzen và brom (xúc tác bột sắt).

  – Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên.

  Lời giải tham khảo:

  a, Công thức cấu tạo: HC≡CH và CH3-CH3

  b, Sử dụng dung dịch nước brom : 

   + Khí nào làm dd Br2 mất màu là C2H4:    C2H4 + Br2 → C2HBr2 

   + Khí còn lại là CH4

  c,  Thí nghiệm 1: Màu nâu đỏ của brom nhạt dần và có khí thoát ra do brom tác dụng với benzen theo phản ứng:

  Thí nghiệm 2: Chất lỏng phân thành 2 lớp: lớp trên là dầu ăn, lớp dưới là nước do dầu ăn không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>