RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa.

  a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X.

  Lời giải tham khảo:

  a, PTHH:

  CH4 +  2O2 → CO2 + 2H2O

  C2H6 + 3,5O2 →  2CO2 +  3H2O

  CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3 + H2O

   

  Lập hệ phương trình theo số mol X và số mol CO2

    

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>