AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o.

  b) Đun sôi hỗn hợp gồm 9,2 gam rượu etylic và 6,0 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian thu được 5,28 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng giữa rượu và axit.

  Lời giải tham khảo:

  a) Ý nghĩa: Trong 100 ml cồn 70o có 70 ml rượu etylic và 30 ml nước.

  VC2H5OH = 35 ml

  b, nC2H5OH = 0,2 mol; nCH3COOH = 0,1 mol

  H% = 60%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>