AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau:

  C2H4 → C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5 → CH3COONa

  Lời giải tham khảo:

  C2H4  + H2O → C2H5OH  (xt: H+)

  C2H5OH + O2 → CH3COOH  + H2O ( men giấm)

  CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5  + H2O ( xt: H2SO4 đặc, to)

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa  + C2H5OH  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>