AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm Metan và Etylen qua bình đựng dung dịch brom dư,sau phản ứng thấy thốt ra 2,24 lít khí.

  a, Viết phương trình hóa học của phản ứng ?

  b, Tính % thể tích khí trong hỗn hợp ?

  c, Nếu đốt cháy hòan tòan hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí,biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí? ( thể tích đo ở đktc)

  Lời giải tham khảo:

  a, Chỉ có C2H4 tác dụng với brom

  C2H4  +  Br2   →  C2H4Br2 

  b, Sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí đó là khí CH4

  Suy ra VC2H4  =  3,36  -  2,24  =  1,12 lit 

  %VC2H4  =  (1,12/3,36).100  =  33,3%

  %VCH4  =  (2,24/3,36).100  =  66,7%

  c, CH4  +  2O2   →  CO2  +  2H2O   (1) 

     1 mol       2 mol

    0,1mol     x = 0,2mol

  C2H4  +  3O2  → 2CO2  +  2H2O    (2) 

  1 mol       3 mol

  0,05 mol   y = 0,15 mol

  → nCH4  =  2,24/22,4  =  0,1 (mol) 

  nC2H4 = 1,12/22,4  = 0,05(mol)

  Suy ra: nO2 (1) = x = 0,2 mol → VO2 (1) = 0,2. 22,4 = 4,48(lit)

  nO2(2) = y = 0,15 mol → VO2 (2) = 0,15. 22,4 = 3,36(lit)

  Vậy VO2(1,2) = 4,48 + 3,36 = 7,84 (lit) 

  Suy ra Vkk = 7,84.5 = 39,2 (lit) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>