AMBIENT
 • .

  Câu hỏi:

  Nêu tích chất hóa học của rượu etylic. Viết phương trình hóa học minh hoạ

  Lời giải tham khảo:

  a) Phản ứng cháy

  Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

  C2H5OH  +  3O2 → 2CO2 + 3H2O

  b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,...

  2C2H5OH  +  Na →  2C2H5ONa   +  H2.

  c) Tác dụng với axit.

  Thí dụ: Tác dụng với axit axetic có H2SO4 đặc tạo ra este và nước

     CH3COOH + HO – C2H5  ⇔  CH3COOC­2H5  +  H2O.

    axit axetic         etylic                   etylaxetat

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>