AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 13, nguyên tử của nguyên tố A có mấy lớp electron:

  • A. 1 lớp.
  • B. 2 lớp.
  • C. 3 lớp.
  • D. 4 lớp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>