AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

  C2H4 → C2H5OH → CH3COOC2H5 → C2H5OH → C2H5ONa 

  Lời giải tham khảo:

  C2H4  + H2O → C2H5OH  (mt: axit, t0

  C2H5OH  + CH3COOH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O ( to, H2SO4)

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH ( nhiệt độ)

  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>