AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1. Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gam một hợp chất hữu cơ thu được 2,4 mol CO2 và 2,2 mol H2O. Lập công thức hóa học của hợp chất này, biết phân tử khối của hợp chất 342 đvC

  2. Từ tinh bột có thể sản xuất rượu etylic theo sơ đồ:

  ( C6H10O5)n → C2H5OH + CO2

  Muốn điều chế 920 kg rượu etylic, cần một khối lượng tinh bột là bao nhiêu. Biết hiệu suất của quá trình 50%. 

  Lời giải tham khảo:

  1, Tinh số mol C: 2,4mol; số mol H: 4,4mol.

  Tính số mol O: [68,4 – {(2,4.12) + (4,4.1)}] : 16 = 2,2 mol.

  nC : nH : nO = 2, 4 : 4, 4 : 2, 2 = 12 : 22 :11 

  Công thức đơn giản của hợp chất là C12H22O11.

  Vì M = 342 nên đó cũng là công thức phân tử 

  2, (C6H10O5)n → 2nC2H5OH

             162n                   92n

             mtb ?                  920kg

  ⇒  mtb =  3240(kg) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>