AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lên men hoàn toàn 690 ml rượu etylic 8 0 thành giấm. Tính khối lượng axit axetic có trong giấm. Biết khối lượng riêng của rượu etylic tinh khiết là 0,8g/ml. 

  Lời giải tham khảo:

  Thể tích rượu etylic tinh khiết: (690 x 8) : 100 = 55,2 ml.

  Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g

  Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0,96 mol.

  C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

  Khối lượng axit axetic thu được: 0,96 x 60 = 57,6 g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>