AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng là: 

  • A. Clo là phi kim hoạt động hóa học mạnh hơn lưu huỳnh
  • B. Phản ứng giữa dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 là phản ứng trung hòa. 
  • C. Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy. 
  • D. Tất cả các muối cacbonat và muối hidrocacbonat đều bị phân hủy bởi nhiệt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>