AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hóa học của chuyển đổi sau đây:

  Lời giải tham khảo:

  1, C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2  ( men rượu)

  2, C2H4 + H2O → C2H5OH ( mt H+)

  3, C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O ( men giấm)

  4, CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O ( mt: H2SO4, to)

  5, CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH ( mt: H2SO4, to)

  6, CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA