YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X có 11 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

  • A. Ô số 3, chu kì 2, nhóm I.
  • B. Ô số 11, chu kì 3, nhóm I.
  • C. Ô số 1, chu kì 3, nhóm I
  • D. Ô số 11, chu kì 2, nhóm II.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA