AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: HCl, NaOH, Na2SO4, Ca(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  - Lấy mỗi chất 1 lượng xác định và đánh dấu.

  - Nhỏ từ từ vài giọt dung dịch lên giấy quỳ tím:

  + Quỳ tím hóa đỏ: HCl.

  + Quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ca(OH)2

  + Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4

  - Thổi CO2 vào hai dung dịch hóa xanh quỳ tím, có kết tủa là Ca(OH)2 

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>