AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 50ml rượu etylic A0, cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 160g kết tủa

  a) Tính thể tích không khí để đốt cháy lượng rượu đó. Biết không khí chứa 20 % thể tích oxi

  b) Xác định A? biết khối lượng riêng của etylic là 0.8 g/ml.

  Lời giải tham khảo:

  Theo giả thiết ta có: nCaCO3 = 1,6 mol

  C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O (1)

  0,8               2,4          1,6

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  1,6             1,6            1,6

  Theo (1)(2) ta có: nO2 = 2,4 mol; nC2H5OH = 0,8 mol

  a, Vậy thể tích không khí cần là:

  VKK = 5VO2 = 5.2,4.22,4 = 26,88 lít

  b,  Ta có: mC2H5OH = 0,8.4,6 → mC2H5OH = 36,8 gam

  → VC2H5OH = 36,8 : 0,8 = 46 ml

  vậy độ rượu ban đầu là:

  A = (46: 50).100 = 92o

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>