YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viên thuốc con nhộng có mô tả như hình bên:

  Được cấu tạo bởi một hình trụ và hai nửa mặt cầu hai bên. Biết hình trụ có chiều dài là \(10mm\), bán kính mặt đáy hình trụ là \(3mm\). Hãy tính diện tích toàn phần của viên thuốc đó.

   

  • A. \(27 \pi (mm^2)\)
  • B. \(54 \pi (mm^2)\)
  • C. \(96 \pi (mm^2)\)
  • D. \(108 \pi (mm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có, phần diện tích hai nửa mặt cầu bề ngoài viên thuốc chính là một mặt cầu có bán kính \(3mm\). Diện tích toàn phần của phần rìa là: \(S=\pi d^2=\pi (2.3)^2=36\pi (mm^2)\)

  Phần diện tích còn lại chính là diện tích xung quanh hình trụ: \(S_{xq}=2\pi Rh=2\pi.3.10=60\pi (mm^2)\)

  Vậy tổng diện tích viên thuốc là \(60\pi +36\pi =96 \pi (mm^2)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON