YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai

  • A. Mặt phẳng cắt qua tâm mặt cầu là đường tròn có diện tích lớn nhất
  • B. Mặt phẳng cắt qua tâm mặt cầu là đường tròn có chu vi lớn nhất
  • C. Tại 2 điểm ngoài mặt cầu, ta luôn cắt được đường tròn có diện tích lớn nhất
  • D. Tại 3 điểm ngoài mặt cầu, ta luôn cắt được đường tròn có diện tích lớn nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA