YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thể tích của một mặt cầu là \(\frac{500\pi}{3} (cm^3)\), bán kính của mặt cầu đó là:

  • A. \(R=5cm\)
  • B. \(R=6cm\)
  • C. \(R=7cm\)
  • D. \(R=8cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{500\pi}{3} \Rightarrow R^3=125\Rightarrow R=5cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON