• Câu hỏi:

  Vì sao sử dụng thuốc hóa học có ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật?

  • A. Thuốc có phổ tác dụng rộng
  • B. Thuốc đặc hiệu
  • C. Thuốc bị phân huỷ nhanh trong môi trường
  • D. Thuốc có thời gian cách li ngắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC