AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau không phải là biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học?

  • A. Sử dụng thuốc có tính chọn lọc cao và phân giải nhanh
  • B. Dùng đúng loại thuốc, đúng nồng độ và liều, đúng thời điểm
  • C. Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
  • D. Cứ xuất hiện sâu, bệnh là dùng thuốc hoá học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF