ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cần làm gì để đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật?

  • A. Chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh mới phát sinh
  • B. Chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh phát sinh thành dịch
  • C. Sử dụng thuốc có thời gian cách li dài
  • D. Sử dụng thuốc có phổ tác dụng rộng với một đối tượng sâu bệnh hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON