AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học đến môi trường là:

  • A. Thuốc bị phân huỷ trong nông sản
  • B. Thuốc tồn dư trong đất và đi qua các sinh vật khác
  • C. Thuốc bị phân huỷ nhanh trong môi trường
    
  • D. Sử dụng thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON