AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thuốc hóa học bảo vệ thực vật nếu không sử dụng hợp lí sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

  • A. Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng
  • B. Làm xuất hiện quần thể kháng thuốc
  • C. Phá vỡ cân bằng sinh thái
  • D. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON