YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuốc hóa học bảo vệ thực vật nếu không sử dụng hợp lí sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

  • A. Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng
  • B. Làm xuất hiện quần thể kháng thuốc
  • C. Phá vỡ cân bằng sinh thái
  • D. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON