• Câu hỏi:

  Vì sao chính quyền cách mạng Nghệ - Tĩnh được xem là chính quyền Xô Viết? 

  • A. Hình thức chính quyền theo kiểu mới
  • B. Hình thức chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga) 
  • C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo
  • D. Chính quyền đầu tiên của công nông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC