ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giai cấp nào giữ vao trò động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

  • A. Công nhân và tri thức
  • B. Công nhân và tiểu tư sản
  • C. Công nhân, nông dân và tri thức
  • D. Công nhân và nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON