• Câu hỏi:

  Lá cờ nào xuất hiện trong phong trào 1930-1931

  • A. Lá cờ 2 màu xanh, đỏ
  • B. Lá cờ xanh dương búa liềm
  • C. Lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh
  • D. Lá cờ đỏ búa liềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC