AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vectơ tổng hợp của hai vectơ trong hình sau có độ lớn là? (giả sử đơn vị của ô vuông là 1cm)

   

  • A. 1cm
  • B. 5cm
  • C. 7cm
  • D. 12cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta nhận thấy hai vectơ này vuông góc với nhau, khi tổng hợp lại, ta sẽ áp dụng định lý Pytago và tìm được độ lớn vectơ tổng hợp đó là 5cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>