AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 điểm phân biệt A và B. Tập hợp các điểm O thỏa mãn \(\vec{OA}=\vec{OB}\) là:

   

  • A. Trung điểm của AB
  • B. Là 1 khoảng cách sao cho OA=2OB
  • C. Mọi vị trí
  • D. Không tồn tại O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì để cho \(\vec{OA}=\vec{OB}\) thì \(\left\{\begin{matrix} OA=OB\\ OA//OB;OA\equiv OB \end{matrix}\right.\)

  Để \(OA=OB\) thì O nằm trên trung trực của AB

  Nếu O là trung điểm của AB thì \(\vec{OA}=-\vec{OB}\)

  Nếu O khác trung điểm thì OA và OB khác phương và không so sánh đại lượng vectơ được.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>