AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vectơ tổng hợp của hai vectơ như hình vẽ sau có độ lớn là? (giả sử ô vuông có đơn vị là cm)

   

   

  • A. 0cm
  • B. 3cm
  • C. 6cm
  • D. 9cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có hai vectơ này cùng phương nhưng ngược hướng nhau nên khi tìm tồng, ta sẽ lấy vectơ có độ lớn lớn hơn trừ cho vectơ nhỏ, ta nhận được độ lớn là 3cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>