YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC. 

  Đẳng thức nào sau đây đúng?

  • A. \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)
  • B. \(\overrightarrow {PM}  + \overrightarrow {PN}  = \overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN} \)
  • C. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN}  - \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)
  • D. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN}  + \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow 0 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Dễ thấy AMPN là hình bình hành.

  Theo quy tắc hình bình hành ta có AM+AN=AP. Vậy C đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON