YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật lí là môn “khoa học tự nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào

  • A. các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.
  • B. các chất và sự biến đổi của chúng.
  • C. các vật sống.
  • D. cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vật lí là môn “khoa học tự nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 385821

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON