YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Tính giá trị trung bình chiều dày cuốn sách. Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo này là bao nhiêu?

  • A. 0,05
  • B. 0,04
  • C. 0,03
  • D. 0,02

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giá trị trung bình chiều dày cuốn sách là:

  \(\overline A  = \frac{{2,3 + 2,4 + 2,5 + 2,4}}{4} = 2,4\left( {cm} \right)\)

  Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo là:

  \(\Delta {A_1} = \left| {\overline A  - {A_1}} \right| = \left| {2,4 - 2,3} \right| = 0,1\)

  \(\Delta {A_2} = \left| {\overline A  - {A_2}} \right| = \left| {2,4 - 2,4} \right| = 0\)

  \(\Delta {A_3} = \left| {\overline A  - {A_3}} \right| = \left| {2,4 - 2,5} \right| = 0,1\)

  \(\Delta {A_4} = \left| {\overline A  - {A_4}} \right| = \left| {2,4 - 2,4} \right| = 0\)

  Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo là:

  \(\overline {\Delta A}  = \frac{{\Delta {A_1} + \Delta {A_2} + \Delta {A_3} + \Delta {A_4}}}{4} = \frac{{0,1 + 0 + 0,1 + 0}}{4} = 0,05\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 385824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON