YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ chế của các phản ứng hóa học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của Vật lí?

  • A. Động học
  • B. Động lực học
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ chế của các phản ứng hóa học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực của vật lí là:

  + Những nguyên lí của nhiệt động lực học

  + Động học

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 385828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON