YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấp độ vĩ mô là gì?

  • A. Cấp độ vĩ mô là cấp độ dùng để mô phỏng tầm rộng lớn hay rất lớn của vật chất.
  • B. Cấp độ vi mô là cấp độ dùng để mô phỏng vật chất nhỏ bé.
  • C. Cấp độ vĩ mô là cấp độ dùng để mô phỏng độ lớn của vật chất.
  • D. Cấp độ vi mô là cấp độ dùng để mô phỏng độ bé của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Cấp độ vi mô là cấp độ dùng để mô phỏng vật chất nhỏ bé.

  - Cấp độ vĩ mô là cấp độ dùng để mô phỏn tầm rộng lớn hay rất lớn của vật chất.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 385834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON