YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lĩnh vực vật lí mà em đã được học ở cấp Trung học cơ sở?

  • A. Cơ học
  • B. Nhiệt học
  • C. Điện học
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tên các lĩnh vực vật lí mà em đã học ở cấp Trung học cơ sở là: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, âm học, ...

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 385826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON