YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thánh phố A có vĩ độ \({40^0}\) bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số:

  \(d(t) = 3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12,t \in \mathbb{Z},0 < t \le 365\)

  Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ sáng mặt trời nhất?

  • A. 217
  • B. 117
  • C. 271
  • D. 171

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \( - 1 \le \sin \alpha  \le 1\) với mọi \(\alpha \) nên ta luôn có:

  \(d(t) = 3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12 \le 3.1 + 12 = 15\)

  Suy ra \({d_{\max }} = 15\) đạt được khi:

  \(\begin{array}{l}\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi }{{182}}(t - 80) = \frac{\pi }{2} + k2\pi \\ \Leftrightarrow t = 171 + 364k,k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  Với điều kiện: \(t < 0 \le 365,\)ta có:

  \(0 < 171 + k364 \le 365 \Rightarrow  - \frac{{171}}{{364}} < k \le \frac{{194}}{{364}} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 171.\)

  Vậy vào ngày thứ 171 trong năm thì thành phố A có nhiều giờ sáng nhất (15 giờ).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF