YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\tan 3x = \tan \frac{{3\pi }}{5}.\)

  • A. \(x = \frac{{3\pi }}{5} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x = \frac{\pi }{5} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x = \frac{{3\pi }}{5} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x = \frac{\pi }{5} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\tan 3x = \tan \frac{{3\pi }}{5} \Leftrightarrow 3x = \frac{{3\pi }}{5} \Leftrightarrow 3x = \frac{{3\pi }}{5} + k\pi  \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{5} + \frac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF