YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\sin \left( {x - \frac{{2\pi }}{3}} \right) = \cos 2x.\)

  • A. \(x = \frac{{7\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3};x = \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x =  - \frac{{7\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3};x = \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x =  - \frac{{7\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3};x =  - \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x = \frac{{7\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3};x =  - \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}\sin \left( {x - \frac{{2\pi }}{3}} \right) = \cos 2x \Leftrightarrow \cos 2x = \cos \left( {\frac{\pi }{2} - x + \frac{{2\pi }}{3}} \right) \Leftrightarrow \cos 2x = \cos \left( {\frac{{7\pi }}{2} - x} \right)\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2x = \frac{{7\pi }}{6} - x + k2\pi \\2x =  - \frac{{7\pi }}{6} + x + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{{7\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3}\\x =  - \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi \end{array} \right.,k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF