YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\cos (x - 5) = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\) với \( - \pi  < x < \pi .\)

  • A. \({x_1} = 5 - \frac{{11\pi }}{6};{x_2} = 5 - \frac{{13\pi }}{6}.\)
  • B. \({x_1} = 5 + \frac{{11\pi }}{6};{x_2} = 5 - \frac{{13\pi }}{6}.\)
  • C. \({x_1} = 5 - \frac{{11\pi }}{6};{x_2} = 5 + \frac{{13\pi }}{6}.\)
  • D. \({x_1} = 5 + \frac{{11\pi }}{6};{x_2} = 5 + \frac{{13\pi }}{6}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\cos (x - 5) = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \Leftrightarrow \cos (x - 5) = \cos \frac{\pi }{6} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 5 = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\x - 5 =  - \frac{\pi }{6} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 5 + \frac{\pi }{6} + k2\pi \\x = 5 - \frac{\pi }{6} + k2\pi \end{array} \right.\)

  Với điều kiện \( - \pi  < x < \pi \) ta lần lượt có:

  \(\begin{array}{l} + )\,\, - \pi  < 5 + \frac{\pi }{6} + k2\pi  < \pi  \Leftrightarrow  - \pi  - 5 - \frac{\pi }{6} < k2\pi  < \pi  - 5 - \frac{\pi }{6}\\ \Leftrightarrow  - \frac{1}{2} - \frac{5}{{2\pi }} - \frac{1}{{12}} \approx  - 1,3 < k < \frac{1}{2} - \frac{5}{{2\pi }} - \frac{1}{{12}} \approx  - 0,3\\ \Rightarrow k =  - 1 \Rightarrow x = 5 + \frac{\pi }{6} - 2\pi  = 5 - \frac{{11\pi }}{6}.\end{array}\)

  \(\begin{array}{l} + )\,\, - \pi  < 5 - \frac{\pi }{6} + k2\pi  < \pi  \Leftrightarrow  - \pi  - 5 + \frac{\pi }{6} < k2\pi  < \pi  - 5 + \frac{\pi }{6}\\ \Leftrightarrow  - \frac{1}{2} - \frac{5}{{2\pi }} + \frac{1}{{12}} \approx  - 1,1 < k < \frac{1}{2} - \frac{5}{{2\pi }} + \frac{1}{{12}} \approx  - 0,4\\ \Rightarrow k =  - 1 \Rightarrow x = 5 - \frac{\pi }{6} - 2\pi  = 5 - \frac{{13\pi }}{6}.\end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF