YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\cot \left( {\frac{x}{4} + {{20}^0}} \right) =  - \sqrt 3 .\)

  • A. \(x =  - {200^0} + k{360^0},k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x =  - {200^0} + k{720^0},k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x =  - {20^0} + k{360^0},k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x =  - {20^0} + k{720^0},k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}\cot \left( {\frac{x}{4} + {{20}^0}} \right) =  - \sqrt 3  \Leftrightarrow \cot \left( {\frac{x}{4} + {{20}^0}} \right) = \cot ( - {30^0}) \Leftrightarrow \frac{x}{4} + {20^0} =  - {30^0} + k{180^0}\\ \Leftrightarrow x =  - {200^0} + k{720^0},k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF