YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \(\cot 2x = \cot \left( { - \frac{1}{3}} \right).\)

  • A. \(x =  - \frac{1}{6} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}.\)
  • B. \(x =  - \frac{1}{3} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}.\)
  • C. \(x =  - \frac{1}{6} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)
  • D. \(x =  - \frac{1}{3} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\cot 2x = \cot \left( { - \frac{1}{3}} \right) \Leftrightarrow 2x =  - \frac{1}{3} + k\pi  \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{6} + \frac{{k\pi }}{2},k \in \mathbb{Z}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF