ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thánh phố A có vĩ độ \({40^0}\) bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số:

  \(d(t) = 3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12,t \in \mathbb{Z},0 < t \le 365\)

  Thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?

  • A. 262
  • B. 266
  • C. 281
  • D. 292

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết, ta có:

  \(\begin{array}{l}3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12 = 12 \Leftrightarrow \sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] = 0\\ \Leftrightarrow \frac{\pi }{{182}}(t - 80) = k\pi  \Leftrightarrow t = 182k + 80,k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  Với \(t < 0 \le 365,\) ta có:

  \(\begin{array}{l}0 < 182k + 80 \le 365 \Rightarrow  - \frac{{80}}{{182}} < k < \frac{{285}}{{182}}\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}k = 0\\k = 1\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 80\\t = 262\end{array} \right..\end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON