YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thánh phố A có vĩ độ \({40^0}\) bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số:

  \(d(t) = 3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12,t \in \mathbb{Z},0 < t \le 365\)

  Thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?

  • A. 262
  • B. 266
  • C. 281
  • D. 292

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết, ta có:

  \(\begin{array}{l}3\sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] + 12 = 12 \Leftrightarrow \sin \left[ {\frac{\pi }{{182}}(t - 80)} \right] = 0\\ \Leftrightarrow \frac{\pi }{{182}}(t - 80) = k\pi  \Leftrightarrow t = 182k + 80,k \in \mathbb{Z}.\end{array}\)

  Với \(t < 0 \le 365,\) ta có:

  \(\begin{array}{l}0 < 182k + 80 \le 365 \Rightarrow  - \frac{{80}}{{182}} < k < \frac{{285}}{{182}}\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}k = 0\\k = 1\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 80\\t = 262\end{array} \right..\end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON